Vragenlijst golflockers

Twee weken geleden hebben wij alle leden een vragenlijst gestuurd over de golflockers. Graag het verzoek aan diegene die deze nog niet heeft ingevuld, dit z.s.m. te doen en te mailen naar het secretariaat of daar af te geven. Dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Huisman
Voorzitter Clubhuiscommissie