Contributies en opzegtermijn

Leuk dat u interesse hebt in de Veluwse Golf Club (VGC). Wij bieden u verschillende mogelijkheden aan.

Lidmaatschapsvormen
Jeugdlid Leeftijd tot 21 jaar
Juniorlid Leeftijd 21 tot 32 jaar
Gewoon lid Leeftijd vanaf 32 jaar
Theelid Oud jeugd-, junior- of gewoon VGC lid zonder speelrechten
Buitenlid Oud jeugd-, junior- of gewoon VGC lid dat lid is van een andere NGF golfclub met beperkt speelrecht bij de VGC
Kennismaker Zie uitleg hieronder
Voor niet-leden
Handicapregistratie Zie uitleg hieronder
Jaarkaart driving range Zie uitleg hieronder
Contributies en andere vaste bijdragen 2018 per kalenderjaar tenzij anders aangegeven
Gewoon lid Junior lid Jeugd lid
Contributie* € 930 € 350 € 230
Contributie zonder participatie € 1.130
NGF contributie € 17,50 € 17,50 € 8,50
Eenmalig entreegeld € 1.000 **
Profee *** € 55 € 55
Barvoorschot ✪ € 95 € 95
Eenmalige participatie ✪✪ € 910
Golfpakket ✪✪✪ € 115
Kennismaker Theelid Buitenlid
Jaar contributie € 300 € 125 € 350
NGF contributie € 17,50
Pro fee*** € 55
Barvoorschot ✪ € 22,50
_________
Totaal voor 6 maanden € 395

Optioneel:
Normale plaats in stokkenloods per kalenderjaar € 30
Grotere plaats in stokkenloods incl. oplaadpunt per kalenderjaar € 100
Locker in kleedkamer per kalenderjaar € 25

* als ten minste 3 leden op één adres wonen geldt een korting van €50 per lid, vanaf het 3e lid
** ineens of in 5 jaarlijkse termijnen van € 240
*** voor 2 golflessen van 30 minuten van de golf professional
✪ voor uw eigen consumpties in het clubrestaurant
✪✪ dit bedrag wordt terugbetaald bij einde lidmaatschap en als het bestuur tevens een nieuw lid in uw plaats kan aannemen. U kunt er ook voor kiezen geen participatie aan te schaffen maar gedurende de eerste vijf jaren € 200 per jaar meer contributie te betalen.
✪✪✪ het golfpakket omvat 16 groepslessen, 6 jeugdwedstrijden en 4 regellessen

Kennismaken met de VGC
Als u 21 jaar of ouder bent, kunt u éénmalig kennismaker worden gedurende 6 maanden voor € 395. Daarin zijn twee lessen van 30 minuten bij de golf pro van de VGC begrepen. U heeft als kennismaker interesse in een gewoon lidmaatschap. U kunt gebruik maken van alle faciliteiten van de golfclub, dus de baan en de oefenfaciliteiten, als u GVB/ Handicap 54 of EGAhandicap hebt, alsmede van het clubhuis. U kunt deelnemen aan bijna alle wedstrijden van de VGC. U kunt driemaal een andere golfer introduceren op basis van greenfee-introductietarief en het greenfeereglement.

Handicapregistratie bij de VGC
De VGC biedt aan niet-leden handicapregistratie aan. Voorwaarde is dat u een EGAhandicap, dan wel handicap 54/GVB of baanpermissie van onze golfpro hebt. Beschikt u over geen van deze drie dan adviseren wij u eerst golflessen bij onze golfpro te nemen om baanpermissie te krijgen. Als u uw handicap bij de VGC registreert, krijgt u daarvoor een NGF kaartje, 2x per jaar GOLF.nl magazine en een Golf WA verzekering met werelddekking. Tevens heeft u toegang tot www.degolfacademie.nl. Daarnaast heeft u toegang tot E-Golf4Usysteem van de VGC waarin u uw qualifying kaarten gelopen op een baan in Nederland invoert. U dient deze kaarten zelf te bewaren.

U kunt handicapregistratie combineren met een jaarkaart voor de driving range van de VGC. U kunt dan dagelijks gebruik maken van deze oefenfaciliteit.

HCP registratie HCP reg. + Jaarkaart DR
Jaartarief inclusief NGF contributie € 50
HCP registratie + Jaarkaart driving range € 110
Beide bedragen per kalenderjaar

Als u interesse hebt in een van deze mogelijkheden dan kunt u het digitale aanvraagformulier op de site invullen. U ontvangt dan binnen enkele dagen van ons secretariaat het benodigde formulier. Wij zien uw formulier graag tegemoet.

Wilt u zich aanmelden, vul dan het aanvraagformulier in.

Opzegtermijn
Een lidmaatschap kunt u schriftelijk, per brief of e-mail, opzeggen tegen 1 januari van het volgend jaar met in achtneming van een termijn van twee maanden. Dat betekent dat uw brief of e-mail met uw opzegging gericht aan het secretariaat van de VGC binnen moet zijn op het secretariaat voor 1 november. Komt het bericht later binnen dan bent u de contributie over het volgend jaar verschuldigd.

Een kennismakerschap is eenmalig en kan niet worden opgezegd.

Handicapregistratie wordt aangegaan voor het kalenderjaar en kunt u schriftelijk, per bief of e-mail, aan het secretariaat van de VGC opzeggen vóór 1 december van ieder jaar tegen 1 januari daaropvolgend.