Committed to green

17e Nationale Golfcourse Bird Watching Day

Zaterdag, 21 mei 2016

Tellen is voor golfers heel belangrijk: bij strokeplay, Stableford, matchplay, Hoeksome, Texas scramble. Herendag: ik weet eerlijk gezegd geen spelsoort waarbij het er niet toe doet. Ja, op vakantie, als je samen speelt en het nergens om gaat. Maar verder eigenlijk altijd.
Tellen is ook belangrijk om een overzicht te krijgen van en inzicht te krijgen in de variatie in de vogelstand op onze baan. Wat zijn de effecten geweest van de werkzaamheden die nodig waren om de aanpassingen van de baan mogelijk te maken? Het lijkt er op dat de vogelstand zich daarvan herstelt, maar harde cijfers, daar gaat het om. We hadden veel boerenzwaluwen bij het terras, maar op 1 nest na zijn ze daar verdwenen door het aanbrengen van gaas. Hoe is het nu met ze? Was het toeval dat we tijdens de laatste MUS-telling (Melding Urbane Soorten) op 16 april jl. op hole 3 tien beflijsters zagen? Is het effect van de plaatsing van de nieuwe nestkasten (we hebben er nu 45) afgelopen winter al te meten? En binnenkort komen er 20 spreeuwenkasten bij: goed voor de spreeuwen en goed voor de baan, want die bijzondere vogels pikken engerlingen uit de grond. En dat betekent minder schade aan de baan door de dassen. Die zijn daar ook dol op, maar gaan daarbij heel wat lomper te werk. Vraag is: komen de spreeuwen ook nestelen?
Als je geniet van al die vogels op de baan en je wilt er meer van weten, doe dan mee met de 17e Nationale Golfcourse Bird Watching Day (NGBWD) op 21 mei a.s. De zon komt dan op om 05.36 uur. Of we op dat uur al van start gaan of iets later is aan Regina Vlijm, een zeer ervaren vogelaar die ons zal begeleiden. Zij doet al jaren op onze baan de tellingen, die de Sovon heeft opgezet.
Heel veel golfbanen in Nederland doen mee aan deze telling. Gezien “onze” biotoop zullen wij een bescheiden plaats innemen in de ranglijst van het getelde aantal soorten vogels. Maar op 21 mei ’s ochtends (heel) vroeg, hoor je alleen het vogelconcert en de rest van alle dagelijkse geluiden is nog ver weg. Je kunt dan misschien wel 30 soorten vogels spotten. Dat is een fantastisch begin van de dag en een prachtige kans om ook deze kant van onze mooie baan te leren kennen.
De NGF organiseert deze NGBW Days in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. De 21e mei valt ook in de Nationale Vogelweek van 14 t/m 22 mei. Daarover kunt u van alles vinden op www.vogelweek.nl. Ook op www.birdwatchingday.nl staat veel wetenswaardigs.
Van het vaste groepje waar we de MUS-tellingen mee doen, heeft zich al een aantal opgegeven. Regina Vlijm begeleidt ons, dus kennis is volop aanwezig. Wil je meedoen, laat het mij dan even per mail weten, dan krijg je van mij t.z.t. wat tips over kleding, kijker, koffie, e.w.d.m.z. waarvan met name de starttijd. De andere jaren waren we zo tegen half 9 weer terug op het clubhuis en hadden we al een prachtig begin van de dag achter de rug.
Overigens: als u een spreeuwenkast wilt adopteren voor € 20,- per stuk, dan kan dat nog: er zijn er nog 6, de andere 14 hebben al pleegouders.

Hylke Brandsma, hcbrandsma@gmail.com

Nestkastjes

De Vogelwerkgroep VGC heeft zaterdag 13 mei jl. ‘s ochtends vroeg weer alle nestkasten gemonitord. Veel kasten zijn bezet, er wordt nog en een enkele keer al weer gebroed, met voedsel af en aan gevlogen, gepiept en voor het eerst gevlogen. Bij voorbeeld de 4 roodborstjes die grootgebracht zijn in het nestkastje dat Laurence had opgehangen bij de achterdeur van de keuken. Laurence heeft vanmorgen het uitvliegen helaas net gemist, vertelde hij. De spreeuwenkasten zijn nog niet erg in trek, evenmin als de boomkruiperkastjes. Het goede nieuws is dat er al wel veel spreeuwen gesignaleerd zijn, ook jonge. Goed voor de bestrijding van de larven van engerlingen die de wortels van het fairwaygras aantasten. En de dassen hebben dan ook geen reden meer om het gras om te woelen. Niet alle vogels hebben onze kastjes nodig: in heel wat struiken en bomen zie je nesten zitten. Maar het nest op de foto hadden we gemist. Andre, hoofdgreenkeeper, jager, man van de natuur, ontdekte het!

Zaterdag 27 mei is de 5e monitorronde, daarna volgen er nog twee: op 10 en op 24 juni, telkens om 07.00 uur. U bent welkom om de Vogelwerkgroep aan het werk te zien.

19 mei 2017

Meesje 2_resultaat