Driving range

Voor de ballenautomaat van de drivingrange zijn munten verkrijgbaar (€ 1) bij het secretariaat of in het restaurant.

De route naar de drivingrange gaat via het begin van de 1e hole, dan naar links en is daarna verder aangegeven.

Voor de route terug naar het clubhuis dient u gebruik te maken van het pad rechts langs de 9e hole.

De drivingrange heeft een lengte van ca 180 meter. Er zijn een viertal overdekte afslagplaatsen en een eveneens overdekte lesruimte voor de golfpro. Bovendien zijn er een zestal afslagplaatsen buiten.

Incidenteel mag worden geoefend vanaf de grasmat, mits de uitgeslagen plaggen worden teruggelegd.

Hole 9/18 kruist de drivingrange, voor spelers die de range passeren is een belknop aanwezig waarmee een zwaailichtsignaal en een beltoon in werking wordt gesteld. Gebruikers van de drivingrange dienen dan even te wachten tot de flight geheel geheel gepasseerd is.

Naast de afslagplaatsen zijn twee oefengreens aanwezig (voor chippen en putten) alsmede een oefenbunker.