Veilig en gezond

Veiligheid op de Veluwse Golfbaan

Het lijkt onmogelijk een golfbaan te ontwerpen waar geen gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Door allerlei omstandigheden wordt men vaak gedwongen concessies te doen ten aanzien van die veiligheid. Geraakt te worden door een golfbal kan zeer ernstige gevolgen hebben! Naar aanleiding van een aantal recente observaties zetten we de gevaarlijkste plaatsen en nieuwe veiligheidsadviezen in de baan even op een rijtje.
Afslag hole 3/12 en green hole 5/14: op Hole 3/12 staat een bord met de regel: ‘Afslaan indien green 5/14 vrij is’. Dit is duidelijk en wordt over het algemeen ook goed gevolgd.
Bijna-ongelukken deden zich voor op: Green hole 4/13 en tee hole 5/14: voor uw eigen veiligheid geldt het advies hier: wacht met betreden van green 4/13 tot men op hole 5/14 heeft afgeslagen.
Green hole 9/18 en tee hole 1/10: ook hier geldt het advies: wacht met betreden van green 9/18 tot men op hole 1/10 (geel) heeft afgeslagen.
In alle gevallen geldt zeker “Voorkomen is beter dan genezen”, áls er al sprake kan zijn van genezen…

Verantwoordelijkheid

Een goede golfbaan is een veilige golfbaan. Nu is veiligheid nooit voor de volle 100% te garanderen, maar de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de golfbaan heeft wel degelijk de wettelijke zorgplicht om de risico’s op en rond de baan te beperken. De samenleving vraagt om maatschappelijk verantwoord management en bestuur. Daarbij hoort de inspanningsverplichting om schade voor anderen te voorkomen en alles te doen (en laten) om de golfbaan zo veilig mogelijk te maken voor medewerkers, spelers en andere bezoekers. Een verzekering dekt vaak de financiële risico’s af, maar verantwoord bestuur behelst meer.

Met deze publicatie: Wegwijs in veiligheid en zorgplicht van golfbanen van de NGF geven wij antwoord op vragen als: Wat is een veilige golfbaan? Van welke risico’s is sprake en hoe beperk je deze? Wie is aansprakelijk?  Hoe geef je structureel invulling aan de wettelijke zorgplicht?

 

 

Vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor.

Hierbij de volledige publikatie “Vertrouwenspersoon” van de NGF. Let op: de links in de PDF zijn niet correct en dus niet te gebruiken. Wij wachten op een aanvulling van de NGF.

Vertrouwenspersoon (NGF)

 

Pas op voor teken 

Er zijn weer tekenbeten gesignaleerd! Dringend advies daar alert op te zijn. Meer informatie vindt u op de Tekenradar van het RIVM:
http://www.rivm.nl/tekenbeet

Eveneens goede en betrouwbare informatie over tekenbeten vindt u op:
http://www.thuisarts.nl/tekenbeet/ik-heb-tekenbeet