Lidmaatschap

Lid worden

De Veluwse Golf Club is een golfbaan van en voor de leden en dat merkt u aan alles.
De vereniging biedt een gevarieerd clubleven rond vele wedstrijden, de jaarlijkse competitie, de dames- en herendagen, de Rabbitmaandag, de jeugdactiviteiten en andere evenementen zoals de winterse bridge-avonden.
Wij doen er alles aan om de oorspronkelijkheid van de eerste golfclub op de Veluwe te behouden en te versterken.

De voordelen op een rij:
• geen wachtlijst
• reserveren starttijd onnodig
• prachtige baan in het Kroondomein Het Loo
• top teaching pro
• veel wedstrijden en clubactiviteiten
• korting op diverse banen (zgn. hospitality regeling)
• gezellig clubhuis, uitstekende horeca.
(Voor een contactformulier wordt u verwezen naar het Menu: Contact en Route)

Contributies en opzegtermijn

Leuk dat u interesse hebt in de Veluwse Golf Club (VGC). Wij bieden u verschillende mogelijkheden aan.

Lidmaatschapsvormen
Jeugdlid Leeftijd tot 21 jaar
Juniorlid Leeftijd 21 tot 32 jaar
Gewoon lid Leeftijd vanaf 32 jaar
Theelid Oud jeugd-, junior- of gewoon VGC lid zonder speelrechten
Buitenlid Oud jeugd-, junior- of gewoon VGC lid dat lid is van een andere NGF golfclub met beperkt speelrecht bij de VGC
Kennismaker Zie uitleg hieronder
Voor niet-leden
Handicapregistratie Zie uitleg hieronder
Jaarkaart driving range Zie uitleg hieronder

 

Contributies en andere vaste bijdragen 2019 per kalenderjaar tenzij anders aangegeven
Gewoon lid Junior lid Jeugd lid
Contributie* € 945 € 370 € 235
Contributie zonder participatie € 1.145
NGF contributie € 18 € 17,50 € 8.50
Eenmalig entreegeld € 500 **
Profee *** € 55 € 55
Barvoorschot ✪ € 95 € 95
Eenmalige participatie ✪✪ € 910
Golfpakket ✪✪✪ € 115

 

Kennismaker Theelid Buitenlid
Jaar contributie € 354.50 € 125 € 355
NGF contributie € 18
Pro fee*** € 55
Barvoorschot ✪ € 22,50
_________
Totaal voor 6 maanden € 450

Optioneel:
Normale plaats in stokkenloods per kalenderjaar € 30
Grotere plaats in stokkenloods incl. oplaadpunt per kalenderjaar € 100
Locker in kleedkamer per kalenderjaar € 25

* als ten minste 3 leden op één adres wonen geldt een korting van €50 per lid, vanaf het 3e lid
** ineens of in 3 jaarlijkse termijnen van € 200
*** voor 2 golflessen van 30 minuten van de golf professional
✪ voor uw eigen consumpties in het clubrestaurant
✪✪ dit bedrag wordt terugbetaald bij einde lidmaatschap en als het bestuur tevens een nieuw lid in uw plaats kan aannemen. U kunt er ook voor kiezen geen participatie aan te schaffen maar gedurende de eerste vijf jaren € 200 per jaar meer contributie te betalen, maar dat extra betaalde bedrag krijgt u dan niet terug bij einde lidmaatschap.
✪✪✪ het golfpakket omvat 16 groepslessen, 6 jeugdwedstrijden en 4 regellessen

Opzegtermijn
Een lidmaatschap kunt u schriftelijk, per brief of e-mail, opzeggen tegen 1 januari van het volgend jaar met in achtneming van een termijn van twee maanden. Dat betekent dat uw brief of e-mail met uw opzegging gericht aan het secretariaat van de VGC binnen moet zijn op het secretariaat voor 1 november. Komt het bericht later binnen dan bent u de contributie over het volgend jaar verschuldigd.

Handicapregistratie wordt aangegaan voor het kalenderjaar en kunt u schriftelijk, per bief of e-mail, aan het secretariaat van de VGC opzeggen vóór 1 december van ieder jaar tegen 1 januari daaropvolgend.