Greenfeereglement

Toegangsregeling tot de baan en de oefenfaciliteiten van de Veluwse Golf Club (VGC) voor niet-leden

Uitgangspunten

• Het gebruik van de baan en de oefenfaciliteiten (de drivingrange met oefengreens alsmede de oefengreen en de kooi bij het clubhuis) komt in eerste plaats toe aan de leden van de VGC (leden). Daarnaast zijn gasten welkom.
• De baan en de oefenfaciliteiten zijn op onderstaande voorwaarden toegankelijk voor niet-leden, te weten:
a. Greenfee spelers,
b. Gastspelers van leden, onder wie ook kinderen van leden, zijnde ook greenfee spelers,
c. Leden van de NOGB, zijnde ook greenfee spelers.
d. Andere groepen van spelers die met toestemming van het bestuur op de baan spelen (bijv. een groep gasten van een sponsor, deelnemers aan wedstrijden in NGF verband, andere gezelschappen). Voor deze groepen kan het bestuur afspraken maken die op onderdelen afwijken van onderstaande voorwaarden onder 1 tot en met 6 en 8.

Voorwaarden Greenfee Spelers

1. Greenfee spelers melden zich tevoren aan bij het secretariaat of -indien dit gesloten is- bij de bar in het restaurant. De verkregen starttijden zijn indicatief, tenzij met standing is geboekt. Leden die met gastspelers willen spelen, vragen dit enige dagen tevoren aan bij het secretariaat. Het secretariaat laat weten of en zo ja, hoe laat er ruimte is voor greenfee spelers in welk geval er een starttijd wordt gegeven. Een lid mag per dag twee gasten met wie hij de baan ingaat introduceren. Een gastspeler mag maximaal vijf keer in een jaar op basis van het introductietarief bij de VGC samen met een lid spelen. Op vrijdag starten greenfee spelers vóór 13.00 uur, tenzij het bestuur anders beslist.
2. Bij reservering doet men opgave van de actuele exact handicap van iedere speler.
3. Vereiste minimale golfvaardigheid voor greenfee spelers is:
op werkdagen maandag t/m donderdag: Hcp 54 (GVB).
op vrijdag t/m zondag en op feestdagen: EGA Hcp 28, tenzij het een gastspeler betreft die met een lid van de VGC de baan in gaat of een gast van een sponsor betreft die met die sponsor op een sponsorkaart de baan in gaat.
Een greenfee speler toont een bewijs van handicap alvorens hij toegang krijgt tot de baan en oefenfaciliteiten.
4. Maximum aantal greenfee spelers per dag:
maandag t/m donderdag en zaterdag: 25
op vrijdag, zondag en feestdagen: 20.
Deze aantallen betreffen greenfeespelers inclusief NOGB-ers (op ma t/m/ vrij.) maar exclusief gasten van leden.
5. Flightomvang: het maximum aantal spelers per groep (flight) bedraagt vier. De maximaal toegestane exact handicap van een flight (twee-, drie- of vierbal) bedraagt 90.
6. Greenfee tarieven zoals gepubliceerd op de website zijn van toepassing.
7. Een NOGB-lid dat woonachtig op meer dan 25 km van de VGC (verder: NOGB-lid) is gerechtigd op maandag t/m vrijdag te spelen zonder betaling van greenfee maximaal 12 rondes van 9/18 holes per jaar. Na 12 keer geldt het hospitality tarief van de VGC. Bij deelname aan een door NOGB georganiseerde wedstrijd op de VGC is een NOGB-lid de normale deelnemerskosten verschuldigd en kan geen gebruik worden gemaakt van bovenstaande regeling. Als een groep van 10 of meer NOGB-leden een starttijd vraagt, geldt greenfee-vrij spelen niet maar geldt het normale greenfee tarief en hetgeen hierna in 8. is bepaald.
8. Groepen van 10 of meer (greenfee)spelers die als een groep willen spelen met een vaste starttijd voor 9 of 18 holes (standing) moeten daarvoor betalen; dit geldt ook voor leden.
Op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen is het niet mogelijk als groep met standing te spelen en is dus geen teesluiting mogelijk. Hiervan kan slechts worden afgeweken met toestemming van het bestuur.

Gebruik van de oefenfaciliteiten (de drivingrange met oefengreens alsmede de oefengreen en de kooi bij het clubhuis) door niet-leden die niet de baan ingaan.
Niet-leden kunnen gebruik maken van de oefenfaciliteiten nadat zij bij het secretariaat of – indien dit gesloten is – bij de bar in het restaurant een dagkaart of een jaarkaart hebben aangeschaft; in combinatie met een les bij onze golfpro geldt een gematigd tarief voor een dagkaart.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Veluwse Golf Club op 29-1-2015