Handicarts Gasten

Handicart gebruik op de VGC

 

 

Onze Handicarts zijn voorzien van GPS. De Handicarts mogen niet overal komen.
Lees hier voor de details: Handicarts en GPS

Wie kunnen gebruikmaken van een Handicart?

1. Personen, in het bezit van een door de Stichting Handicart uitgegeven gebruikerskaart (met foto) of met een tijdelijke gebruikerskaart (ook van andere golfclubs in Nederland) kunnen een aanvraag indienen om een Handicart voor één te spelen ronde van 9/18 holes te mogen gebruiken.
2. Als er plaats is in de Handicart van een gebruiker en er is geen andere gebruiker die een plaats claimt, dan mag een valide speler in de Handicart mee rijden tegen een apart tarief.
3. Indien een Handicart niet in gebruik is dan kan een valide speler (zonder kaart) ook gebruik maken van een Handicart om 9/18 holes te spelen maar alleen in uitzonderingsgevallen uitsluitend ter beoordeling van de Consul en tegen een speciale fee.
4. In noodgevallen (bv. plotselinge zieke in de baan, dringende oproep aan speler ed.) mag naar het oordeel van de Consul, de horeca exploitant of een bestuurslid ieder daarvoor geschikt meerderjarig persoon een Handicart in gebruik nemen, om dat te doen wat nodig is om het probleem op te lossen, of bij te dragen aan een hulpverlening.
5. In alle andere gevallen mogen Handicarts niet worden uitgegeven.

Wanneer en waar kan een aanvraag ingediend worden voor gebruik van een Handicart?
In principe kan maximaal één week voor gebruik moment een aanvraag worden ingediend bij de horeca exploitant, die nagaat of er een Handicart beschikbaar is op dat moment in de agenda en die bevestigt de reservering en noteert de afspraak in de agenda. Indien de aanvrager de afspraak binnen één dag voor de gebruikers dag annuleert, dan is de te betalen fee verschuldigd!

Zorgvuldig gebruik!
De gebruiker dient zorgvuldig met de Handicart om te gaan, deze volgens de regels te gebruiken, na gebruik schoon te maken en te stallen, de stekker goed in het stopcontact te steken, de stalling naar behoren af te sluiten en de sleutel bij de horeca-exploitant in te leveren.

Winterregeling Handicarts

Als het horecagedeelte van het clubhuis gesloten is, geldt de volgende regeling wat betreft het gebruik van de Handicarts.
Gebruikers (pashouders) kunnen tegen de gebruikelijke vergoeding van €4,= gedurende de openingstijden van het secretariaat bij Betsie een sleutel halen. Het secretariaat is open op werkdagen van 9 tot 13.30 uur, op maandag tot 12.30 uur.
Na gebruik de sleutel weer inleveren bij Betsie of deponeren in het blauwe kastje bestemd voor gelopen kaarten bij de kiosk in de hall.
LET OP: Zet de cart schoon weg met de stekker goed in het stopcontact en sluit de berging naar behoren af.
Als de horeca exploitanten en het secretariaat afwezig zijn, kunnen er geen Handicarts worden uitgegeven.

Jan Antvelink
Handicart consul