Nieuwsbericht
Geplaatst op 29 november 2018

Baanbeleid aanpassing hole 7

Wim Telgen heeft de leden op de ALV beloofd voor aanvang van de werkzaamheden op hole 7 de definitieve werktekening op de site te plaatsen. Deze treft u hierbij aan, tezamen met een drietal bewerkte foto’s van de situatie ter plekke.

“Op de ALV van 16 november j.l. hebben we afgesproken komende winter de waterproblemen links vóór en naast de green van hole 7 op te lossen. Bij deze gelegenheid hebben we een voorlopige schets getoond van de geplande werkzaamheden. Inmiddels hebben wij de plannen nader uitgewerkt zoals u op bijgevoegde tekening kunt zien : Green omgeving hole 7

De gele lijnen zijn bestaande hoogtelijnen, de dikkere roze zijn de ontwerplijnen. Deze kunnen overigens op dezelfde hoogte liggen. Het bestaande greenvlak hebben we hierbij met rust gelaten, er is geen reden de zaken daar te veranderen.

Volgens afspraak  pakken we deze winter uitsluitend de linkerzijde aan (fase 1). Omdat het terrein voor de waterafvoer  aflopend moet zijn, komt hier nogal wat grond vrij, die we in een latere fase kunnen verwerken. Deze grond wordt dan ook tijdelijk in depot gezet achter de green, naast het toiletgebouw. De plannen voor fase 2 zijn ook uitgewerkt, hiervoor zijn voor de duidelijkheid nog enkele plaatjes toegevoegd.

Het  plan is om vóór aanvang werkzaamheden van de bestaande grasmat zoden te snijden, die we na het ‘shapen’ ter plekke weer kunnen terugleggen. Op deze wijze hopen we de ‘GUR-periode’ te beperken, zodat we in ieder geval voor de competitie het terrein weer kunnen betreden.

We starten de werkzaamheden op 10 december en denken ca. 3 weken nodig te hebben.

Voordat we starten hopen we met het Kroondomein ook de beide zieke beuken aan weerszijden van het pad te hebben verwijderd.

Gedurende de werkzaamheden is de wintergreen in gebruik.

Wim Telgen.
Baancommissaris.
29-11-2018″

Deze informatie treft u ook aan op de website bij het onderwerp “Masterplan baanbeleid”, onder Clubinfo/Stukken per Commissie/Baancommissie. Op die plek volgen binnenkort meer documenten ter zake.