Nieuwsbericht
Geplaatst op 2 januari 2019

Nieuwjaarstoespraak 2019  

Beste clubgenoten en medewerkers,

Dit is mijn 6e en daarmee statutair mijn laatste nieuwjaarstoespraak!

2018 was weer een fantastisch jaar voor onze club. Een greep uit de vele hoogtepunten van afgelopen jaar.

“We hebben goud in handen” wordt gesteld in het jury rapport voor de GEO-certificering. Ik citeer uit het jury rapport “Met de weldadige en voor Nederland unieke stilte op deze locatie midden in de uitgestrekte Veluwse bossen heeft de club goud in handen. De golfbaan gaat ongemerkt op in de omgeving en is respectvol ingepast in het cultuurhistorisch patroon.  Een zorgvuldig gekoesterd kleinood op de Veluwe; zo kun je de baan van de Veluwse Golf Club het best omschrijven”.

Een volgend hoogtepunt. Ze dachten aan een avontuur voor 1 jaar, maar niets is minder waar. Onze dames senioren hoofdklasse hebben zich kranig geweerd met als resultaat klasse behoud.

Dan André van der Woude Greenkeeper of the Year. De drive die hij bezit om de transitie van grassen op de greens door te voeren is bewonderenswaardig. Ik begreep dat de greens mede zo goed zijn door het suikerexperiment. Voor ons “het witte gif” maar de greens doen het er goed op! Deze award straalt natuurlijk af op het hele team.

Met Players first, ons enquête systeem, hebben we nu 1 jaar ervaring: in vergelijking met de andere 120 clubs doen we het bovengemiddeld tot zeer goed onder andere qua beoordeling van het verenigingsleven, de professional, het restaurant en natuurlijk de baan.

De Witte Juffer wist de Bon Appetit Cup in de wacht te slepen. Een prestigieuze prijs voor het beste golfclub restaurant.

Bruin het nieuwe groen. Tijdens de bijzonder warme zomer verkleurde de fairway langzaam naar bruin. Het oppompen van water werd hier en daar zelfs ernstig beperkt of door het Waterschap verboden. Ook vanuit het GEO gebeuren dienen we terughoudend te zijn met beregening.

Bij Leading Courses scoren we heel goed: 4e plaats van de 9 holes banen, 12e plaats bij alle golfbanen in Gelderland en 65e plaats van de 285 banen in Nederland. Toch een keurig rapport!

Tenslotte stond er een aardig artikel over onze club in het september nummer van Golfersmagazine.

Ook in 2018 waren er weer veel commissies en vrijwilligers en natuurlijk ook onze medewerkers die het reilen en zeilen van de club met al die prachtige resultaten mogelijk maken. Daar zijn we iedereen bijzonder dankbaar voor.

Gezien deze hoogtepunten kan het niet anders zijn dat we een zeer gezonde en bruisende vereniging hebben!

Dan een korte blik naar de nabije toekomst.

Het ledental is redelijk constant en op peil, maar blijft een belangrijk aandachtspunt in ons beleid. Andere en/of aangepaste contributievormen dienen nader te worden bekeken.

De ruimte voor gastspelers hebben we onlangs vergroot. Het is van belang tijdig een goed greenfee klimaat te creëren om te zorgen wanneer in de toekomst het ledental toch wat daalt de club van voldoende inkomsten verzekerd blijft. Dat vraagt ook flexibiliteit van de eigen leden in verband met het beslag op de baan. In dit verband zouden we kunnen denken aan de vele shotgun wedstrijden en maximaal een wedstrijd per weekend.

Verder is het vermeldingswaard dat er dit jaar 14 competitie teams hebben ingeschreven! Dat is een absoluut record en een goed en gezond teken voor onze vereniging.

Het clubhuisproject vordert langzaam. Zoals al eerder gesteld geven dit soort projecten in clubs in het algemeen veel reuring . Soms lopen de emoties hoog op, dat is natuurlijk heel menselijk, maar daarna komt weer de rede en proberen we er met z’n allen goed uit te komen. Uiteindelijk willen we een clubhuis waar een ieder zich prettig voelt en dat bijdraagt aan een goed clubleven. Het bestuur gaat zich de komende weken buigen over de plannen en ideeën die leven in de club met de bedoeling te komen tot een ontwerp dat financieel haalbaar is, architectonisch verantwoord en waar kan rekening houdt met de gevraagde inbreng van de leden.

Tot zover deze beschouwende woorden. Dan gaan we nu over tot uitreiking van de jaarlijkse prijzen:

Golfster van het jaar:

3e plaats: Tsjaan Brands-Bansie 207 punten,
2e plaats Anne Pruijs-de Mol van Otterloo 209 punten,
1e plaats: Suzanne M.H. van der Raaij-de Gier 233 punten

Golfer van het jaar:

3e plaats John W.M. Smeur 206 punten,
2e plaats: Willem K. Houtzager 207 punten,
1e plaats: Dennis Bartels 219 punten

Primus

Door Greetje en Robert Lousberg werd in 2009 als wisseltrofee het golfbeeldje “De Primus “ ter beschikking gesteld. Dit prachtige beeldje is door de kunstenaar Ger van Tankeren gemaakt.
De Primus wordt uitgereikt aan de VGC Jeugd Golfer / Golfster van het Jaar.
De kandidaat 2018 heeft de volgende prestaties geleverd:

– Clubkampioen Matchplay Jeugd,
– Strokeplay Kampioen Heren (op 15 jarige leeftijd),
– Belofte-status gekregen van het NOC/NSF,
– 4e plaats op het NK Strokeplay t/m 15 jr.,
– handicap verbetering van  5,1 in jan.18 naar 3,0 in dec.18

Primus 2018 is Tom van Balen.

Hart van de club

Sommige leden van de Veluwse Golf Club hebben een lange historie binnen de vereniging.

Dat is ook het geval met de kandidaat voor Het Hart van de Club van 2018.

Jong begonnen, daarna een tijd weggeweest en later weer teruggekomen naar de Veluwse om zich daar zeer verdienstelijk te maken voor de Club.
Dat gebeurde allereerst door de historie van de club na te vorsen en die vast te leggen in het eerste Jubileumboek van de Veluwse Golf Club.
Vervolgens actief als bestuurslid.
Na die periode nemen de meeste ex-bestuurders enige afstand van allerlei taken.
Niet zo onze kandidaat van 2018.
Er werd veel tijd gestoken in het documenteren en op orde brengen van belangrijke geschriften van de club.
Dat moge wat stoffig lijken, maar dit werk werd afgewisseld door veel frisse lucht.
Die werd vooral opgedaan door bij te dragen aan het welzijn van het belangrijkste bezit van onze club: onze baan.

Het zal daarom niemand verwonderen als tot Het Hart van de Club 2018 wordt uitgeroepen: Leendert van Driel

Tot slot wens ik jullie en de VGC een goede gezondheid en een voorspoedig en vooral sportief 2019!

Berry Grotens, voorzitter