Nieuwsbericht
Geplaatst op 4 april 2018

Verbouwing clubhuis

Zoals bekend, wordt er hard gewerkt aan een plan om het clubhuis toekomstbestendig te maken en aan te passen aan de eisen van de tijd. Na de laatste info-avond zijn er diverse suggesties en plannen door een aantal leden ter kennis van het bestuur gebracht. Waarvoor onze dank.

Een aantal van deze leden is uitgenodigd om deze plannen/ideeën nader toe te lichten. Ook zijn we met 2 indieners van een totaalplan naar de architect geweest om ook aan hem dit alternatief te presenteren.

Intussen wordt er hard gewerkt om, mede naar aanleiding van deze reacties, tot een voorstel te komen dat niet alleen functioneel is, maar ook esthetisch verantwoord is. Daarbij is leidend dat het geheel, inclusief alle kosten, binnen het budget blijft. Verder is vooroverleg met de Gemeente nodig om te weten of de plannen realistisch zijn.

Er is nog wat tijd nodig om bovenstaande zaken tot een mooi resultaat te brengen dat op brede steun in de vereniging kan rekenen. Daarom zal op de ALV van 7 mei nog geen besluit genomen kunnen worden over de verbouwing van het clubhuis. Wel zal het bestuur op deze ALV informeren over de laatste stand van zaken.

Berry Grotens, voorzitter

Nader: er is inmiddels een Klankbordgroep opgericht. Zie hiervoor het besloten deel “Clubinfo/Stukken van het Bestuur”.